MİSYONumuz

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari teşkilatı hakkında 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 29.maddesinde Başkanlığımızın görevleri tanımlanmış olup, üç temel görev alanı şunlardır.

1-Üniversitelerin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
2-Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
3-İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak.

VİZYONumuz

Görev tanımı kapsamında verdiği hizmetlerde kaliteyi sürekli iyileştirebilen, çevreye duyarlı (tasarruflu), en üst teknolojik olanakları ile hizmet verebilen girişimci, dinamik bir Başkanlık olmak.