Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İptal Edilen ve Ertelenen Yabancı Dil Sınavlarının Telafisi Hakkında Kararı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurt Dışı Kontenjan Talep Girişi Hakkında Kararı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurt Dışı Eğitim v Unvan Belgesi İle İlgili Yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Resmi Yazışmalar İle İlgili Yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bölüm /Anabilim Dalı Açılması ile İlgili Yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yüksekokul Kapatılması İle İlgili Yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Puan Türlerine İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Başvuru Evrak Eksikliğine İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (4)’lük Sistem ve (5)’lik Sisteme İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personele İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tez Danışmanlığı Uzmanlık Alanı Ders Açmasına İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirme Kararı ve Üniversitemizin Yurtdışı Görevlendirilmelerine İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 Sayılı Kanunun 36. Maddesine İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 Sayılı Kanunun 38. Maddesine İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 Sayılı Kanunun 40. Maddesine İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 Sayılı Kanunun 60. Maddesine İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Fakülte Kurullarının Oluşturulmasına İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma Görevlilerine İlişkin Kararları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik Sınavı Jüri Görevlendirmelerine İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dolu Kadro Aktarımına İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Eğitime Ara Verilmesine İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Rektör Görevlendirmelerine İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Dil Okutmanlarına İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yardımcı Doçentlerin Yabancı Dil Sınavına İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yönetmeliklere İlişkin Kararları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının TUS Sınavlarının Geçerlilik Süresine İlişkin Kararları


EŞDEĞERLİLİK, ÜNVAN, ÜSTÖĞRENİM VE DİĞER KARARLAR

EŞDEĞERLİLİK

UNVAN

ÜSTÖĞRENİM

DİĞER KARARLAR